Pobierz katalog w PDF

Szczotkami okrągłymi nazywamy szczotki o długości korpusu do 100 mm (powyżej patrz szczotki walcowe). Wybór materiału na korpus szczotki zależy od rodzaju i układu wypełnienia, a także od przeznaczenia szczotki. Trzeba przy tym uwzględnić warunki termiczne, chemiczne i fizyczne.

 

Materiały korpusu:
Wybór zależy od warunków pracy i obrabianych materiałów. Zasadniczo naj-lepszym dzisiaj rozwiązaniem są korpusy z tworzyw sztucznych:

 

PP - polipropylen, dopuszc-zony do użytku w prze-myśle spożywczym, duża wytrzymałość i bardzo dobra kwasoodporność, możliwość stosowania w temp. od 0 C do +110 C.

PA - poliamid, dobra odpor-ność na ługi, sztywny i twardy, możliwość stosowania w temp. od -40 C do +110 C.

PE - polietylen, dobra udarność, bardzo wysoka odporność na kwasy i ługi, możliwość stosowania w temp. od -50 C do +70 C.

POM - polioksymetylen, duża wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne, dobra odporność na kwasy i ługi, możliwość stosowania w temp. od -40 C do +100 C.

PVC - duża wytrzymałość udarowa, dobra kwasoodpor-ność, możliwość stosowania w temp. od -5 C do +60 C. Maksymalna zalecana pręd-kość obwodowa wynosi 15 m/s. Na zapytanie klienta udzielimy informacji o naszych niestand-ardowych wyrobach z korpusami drewnianymi i metalowymi. Przy zamówieniach szczotek o kształtach niecylindrycznych klient musi dostarczyć rysunek żądanej szczotki lub po prostu porozmawiać z naszym doradcą technicznym.

 

Wyposażenie:

Nasze okrągłe szczotki dostosowują się do warunków montażowych istniejących u klienta: korpusy mogą posiadać osiowy otwór (patrz tabela), rowek na wypust, otwór na kołek pasowany, gwint lub tulejkę.

 

Układy wypełnień:
Oprócz układu pełnego w trzech gęstościach szczotki te wykonujemy także z układem spiralnym (EB), pasmowym (EC) lub polowym (ED).

 

 

 

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.